ATPK str. - dalis Pažeidimo esmė Bauda (Lt) Teisės vair. atėmimas (mėn.) Automobilio konfiskavimas, adm. areštas Kas nagrinėja bylą
51¹¹-01 Neeksploatuojamo automob. laikymas 250-500 - - policija
51¹¹-02 Pakartotinis neeksploatuojamo automob. laikymas 500-1000 - su arba be automob. konfisk. policija
81-01 Išleidimas eksploatuoti automob. su padidintu teršalų kiekiu 200-500 - - policija
81-02 Pakartot. išleidimas eksploatuoti automob. su padidintu teršalų kiekiu 500-1000 - - policija
82-01 Eksploatavimas automob. su padidintu teršalų kiekiu 100-200 - - policija
82-02 Pakartotinis eksploatavimas automob. su padidintu teršalų kiekiu 200-500 - - policija
123-01 Vairavimas automob. neįregistruotų, be tech. apžiūros, su gedimais, kai pagal KET draudžiama važiuoti, su tamsintais stiklais 100-150 - - policija
123-02 Vairavimas automob. be valst. Nr. ar pasibaigus LVNŽ galiojimui 100-200 arba 1-3 - policija
123-03 Vairavimas automob. su suklastotais, uždengtais ar su kito automob. valst. Nr. ženklais 800-1200 arba 6-12 - policija
123-04 Vairavimas automob. su įregtais antiradarais, švyturėliais, spec. garso signalais 100-200 - su prietaiso konfisk. policija
123-05 Neapdrausto automob. vairavimas 80-120 - - policija
124-01 Nustatyto greičio viršijimas iki 10 km/h įspėjimas - - policija
124-02 Nustatyto greičio viršijimas daugiau kaip 10 km/h iki 20 km/h 40-100 - - policija
124-03 Nustatyto greičio viršijimas daugiau kaip 20 km/h iki 30 km/h 100-300 - - policija
124-04 Nustatyto greičio viršijimas daugiau kaip 30 km/h iki 40 km/h 400-600 - - policija
124-04 Nustatyto greičio viršijimas daugiau kaip 30 km/h iki 40 km/h vairuotojo, neturinčio 2 metų vairavimo stažo 400-600 su 3-6 - policija
124-05 Nustatyto greičio viršijimas daugiau kaip 40 km/h iki 50 km/h 600-800 - - policija
124-05 Nustatyto greičio viršijimas daugiau kaip 40 km/h iki 50 km/h vairuotojo, neturinčio 2 metų vairavimo stažo 600-800 su 6-12 - policija
124-06 Nustatyto greičio viršijimas daugiau kaip 50 km/h 1000-1500 su 1-3 arba 7 parų arešt. su teis atėm. 6 mėn. teismas
124-06 Nustatyto greičio viršijimas daugiau kaip 50 km/h vairuotojo, neturinčio 2 metų vairavimo stažo 1000-1500 su 12-18 - teismas
124-06 Nustatyto greičio viršijimas daugiau kaip 50 km/h asmens, neturinčio teisės vairuoti 1500-2500 - arba 20-30 parų areštas teismas
124¹-01 Važiavimas esant draudžiamam šviesoforo signalui ar reguliuotojo gestui, nesustojimas prieš pėsčiųjų perėją, kai tai reikalauja KET, sustojimas (stovėjimas) tamsoje arba esant blogam matomumui be šviesų ar avarinio sustojimo ženklo 100-200 arba 1-6 - policija
124¹-02 Kelio ženklų, ženklinimo nesilaikymas, vairuotojo pareigų pėstiesiems nevykdymas, stovėjimas arba važiavimas ant šaligatvio, vejos, pėsčiųjų (dviračių) tako 50-100 - - policija
124¹-03 Vairuotojų reikalavimo duoti kelią nevykdymas, apsisukimas geležinkelio pervažose, vietose, kur matomumas mažesnis nei 100 m, lenkimas sankryžose (ne pagr. kel.), geležinkelio pervažose ir 100 m prieš jas, kur blogai matomas kelias, pėsčiųjų perėjose, kelyje, turinčiame viena kryptimi 2 ir daugiau eismo juostų, stovėjimas geležinkelio pervažose ir 50 m už ir prieš jas, sustojimo ir stovėjimo taisyklių pažeidimas automagistralėse 100-150 arba 1-3 - policija
124¹-04 Vairuotojų apsisukimas pėsčiųjų perėjose, tuneliuose, ant tiltų estakadų, viadukų ir po jais, stovėjimas tuneliuose, ant tiltų, viadukų ir po jais, pėsčiųjų perėjose ir arčiau kaip 5 m prieš jas, kitose vietose, kai tai trukdo eismui, šviesų neperj ungimas į artimąsias, kai priešpriešiais automobilis arčiau kaip 150 m, važiavimo automagistralėse, žmonių vežimo taisyklių pažeidimas 40-80 - - policija
124¹-05 Transporto priemonių su įjungtais mėlynos (mėlynos ir raudonos) spalvos švyturėliais ir specialiaisiais garso signalais nepraleidimas, kitoks kliudymas jų eismui 200-400 arba 2-4 - policija
124¹-06 Kiti KET pažeidimai įspėjimas arba 20-40 - - policija
124²-01 Pavojingos situacijos sukėlimas 400-800 su 3-6 - policija
124²-01 Pavojingos situacijos sukėlimas asmens be teisių 1000-2000 - - policija
124²-02 Chuliganiškas vairavimas 1000-2000 su 12-24 - policija
124²-02 Chuliganiškas vairavimas asmens be teisių 2500-3500 - - policija
124²-03 Pavojingos situacijos sukėlimas neblaivaus asmens 2000-3000 su 24-36 - teismas
124²-03 Pavojingos situacijos sukėlimas neblaivaus, be teisių asmens 3500-4000 su automob. konf. - arba 10-20 parų areštas su automob. konf. teismas
124²-04 Chuliganiškas vairavimas neblaivaus asmens 3000-4000 su 36-60 arba 10-20 parų areštas su teisės atėm. 36-60 teismas
124²-04 Chuliganiškas vairavimas neblaivaus, be teisių asmens 4000-5000 su automob. konf. - arba 20-30 parų areštas su automob. konf. teismas
124΄ Savavališkas važiuoklės užblokavimo įtaiso nuėmimas 300-500 - - policija
125 Važiavimo per geležinkelio pervažas taisyklių pažeidimas 300-500 su 2-4 - policija
126-01 Vairavimas esant lengvo girtumo laipsn. (nuo 0,41 iki 1,5 promilės) 1000-1500 su 12-18 - teismas
126-02 Vairavimas transporto priemonių, kurių maksimali leidžiama masė didesnė negu 3,5 t, arba turinčių daugiau kaip 9 sėdimas vietas, esant nežymaus girtumo laipsn. (nuo 0,2 iki 0,4 promilės) 500-1000 - - policija
126-03 Vairuotojų, kurių vairavimo stažas iki 2 metų, vairavimas, esant nežymaus girtumo laipsn. (nuo 0,2 iki 0,4 promilės) 800-1000 - - policija
126-04 Vairavimas esant vidutinio (nuo1,51 iki 2,5 promilės) arba sunkaus (nuo 2,51 promilės ir daugiau) girtumo laipsn., neblaivumo patikrinimo vengimas, taip pat alkoholio vartojimas po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo 2000-3000 su 24-36 arba 10-30 parų areštas su teisės atėm. 24-36 teismas
126-05 Vairavimas apsvaigus nuo narkotikų, ar kt. psichiką veikiančių medžiagų, apsvaigimo patikrinimo vengimas, taip pat minėtų medžiagų vartojimas po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo 1000-3000 su 12-36 arba 10-30 parų areštas su teisės atėm. 24-36 teismas
126-06 Perdavimas vairuoti automob. neblaiviam ar apsvaigusiam 300-500 - - policija
126-07 Praktinis vairavimo mokymas instruktoriui esant neblaiviam ar apsvaigusiam, neblaivumo ar apsvaigimo pasitikrinimo vengimas, taip pat neblaivumas ar apsvaigimas po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo (atsakomybė instruktoriui) 500-1000 su 11-13 - policija
127-01 KET pažeidimas, sukėlęs kt. asm. nežymų sveikatos sutrikdymą 500-100 arba 12-24 - policija
127-01 KET pažeidimas asmenų, neturinčių teisės vairuoti, sukėlęs kt. asm. nežymų sveikatos sutrikdymą 2000-3000 - - policija
127-02 KET pažeidimas, sukėlęs kt. asmenų turto sugadinimą 100-200 arba 3-6 - policija
127-02 KET pažeidimas asmenų, neturinčių teisės vairuoti, sukėlęs kt. asmenų turto sugadinimą 1000-2000 - - policija
127-03 KET pažeidimas neblaivių ar apsvaigusių vairuotojų, sukėlęs kt. asmenų turto sugadinimą ar nežymų sveikatos sutrikdymą 4000-5000 su 36-60 arba 15-30 parų areštas su teisės atėm. 36-60 teismas
127-03 KET pažeidimas neblaivių ar apsvaigusių vairuotojų, neturinčių teisės vairuoti, sukėlęs kt. asmenų turto sugadinimą ar nežymų sveikatos sutrikdymą 5000-5500 su arba be automob. konf. - arba 10-20 parų areštas su automob. konf. teismas
128-01 Vairavimas automob. neturint teisės vairuoti (neįgijus) 1000-1500 - arba areštas teismas
128-02 Vairavimas automob. neturint teisės vairuoti, kai teisė vairuoti atimta 1500-2500 - arba areštas teismas
128-03 Perdavimas vairuoti automob. asmeniui, neturinčiam teisės vairuoti 200-400 - - policija
129 Vairavimas automob. esant neblaiviems ar apsvaigusiems asmenims be teisių, šių asmenų neblaivumo patikrinimo vengimas, alkoholio, narkotikų ar kt. psichiką veikiančių medžiagų vartojimas po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo 4000-5000 - arba 20-30 parų areštas teismas
130-01 Vairuotojų nepaklusimas sustoti, stabdant policijos pareigūnui, pasitraukimas iš eismo įvykio vietos 3000-4000 arba 36-60 - teismas
130-01 Asmenų be teisių nepaklusimas sustoti, stabdant policijos pareigūnui, pasitraukimas iš eismo įvykio vietos 4000-5000 - - teismas
130-03 Kitų eismo dalyvių, išskyrus vairuotoją, pasitraukimas iš eismo įvykio, su kuriuo yra susijęs, vietos 500-800 - - policija
130² Automob. vairavimas, esant vairuotojams neblaiviems ar apsvaigusiems, kai asmeniui buvo paskirta nuobauda už ATPK 126-01, 04, 05; 127-03; 129 str. numatytus pažeidimus - 36-48 su automob. konf. teismas
130² Automob. vairavimas, esant vairuotojams be teisių, neblaiviems ar apsvaigusiems, kai asmeniui buvo paskirta nuobauda už ATPK 126-01, 04, 05; 127-03; 129 str. numatytus pažeidimus - - 20-30 par. areštas su automob. konf. teismas
131-01 Kitų eismo dalyvių KET pažeidimai (šviesoforai, ėjimas ten, kur draudžiama, kelio ženklai, ženklinimas, automagistralės) 50-100 - - policija
131-02 Kitų eismo dalyvių KET pažeidimai, sukėlę pavojingą situac. 100-200 - - policija
131-03 Kitų eismo dalyvių KET pažeidimai, sukėlę nežym. sveik. sut. 300-500 - - policija
131-04 Kitų eismo dalyvių KET pažeidimai, sukėlę turto sugadinimą 100-150 - - policija
131-05 Kiti kitų eismo dalyvių KET pažeidimai 20-40 -- - policija
131-06 Dviračių, mopedų vairavimas, vaideliojimas, jojimas, esant asmenims neblaiviems ar apsvaigusiems (lengvas girtumo laipsn.) 300-500 - - policija
131-07 131-06 str. numatytas pažeidimas, kai nustatomas vidutinis arba sunkus apsvaigimas (girtumo laipsn.) 500-700 - - policija
131-08 131-01 str. numatytų asmenų pažeidimas, nulėmęs nežymų sveikatos sutrikdymą, kai pažeidėjai neblaivūs ar apsvaigę 500-600 - - policija
132 Leidimas važiuoti gedimų turinčiu automob. ar pažeidžiant kt. taisykles 200-400 - - policija
132¹ Važiavimo ir stovėjimo gyv. zonose taisyklių pažeidimai 50-100 - - policija
133 Leidimas vairuoti neblaiviems arba be teisių 300-500 - - policija
133¹ Transp. priemonės savininko (valdytojo) pareigų neatlikimas 300-500 - - policija
133¹ 133¹ str. numatyta veika, padaryta už tai bausto asmens 1500-2000 - - policija
134-01 Naudojimosi saugos diržais bei motocikl. šalmais tvarkos pažeidimas 100-200 - - policija
134-02 134-01 str. numatyta veika, padaryta už tai bausto asmens 200-300 arba 1 - policija
137-02 Šiukšlių ar kt. daiktų išmetimas pro automob. langus ar duris 10-20 - - policija
145-01 Automobilių kelių, eismo reg. priemonių sugadinimas, važiavimas asfaltu vikšriniu transportu, kelio dangos teršimas 500-1000 - - policija
145-02 Važiavimas be leidimo viršijant automob. svorį ar matmenis 250-500 - - policija
145¹-01 Darbų keliuose vykdymas, reklamų arčiau kaip 150 m nuo kelio įrengimas, nesuderinus su policija 100-1000 - - policija
145¹-02 Eismo org. projektų, techninių priemonių įrengimas, masinių ir sporto reng. keliuose organizavimas, nesuderinus su policija 100-500 - - policija
148-01 Važiavimas nesumokėjus mokesčio M2 ir N1 kateg. transporto priemone 600-1200 - - policija
148-02 Važiavimas nesumokėjus mokesčio M3, N2 ir N3 kateg. transp. pr. 1200-2600 - - policija
148-03 Važiavimas nesumokėjus mokesčio spec. transporto priemonėmis, skirtomis spec. darbo f-joms atlikti, bet ne kroviniams vežti 400-1200 - - policija
148-04 Važiavimas nesumokėjus mokesčio žemės ūkio v-los subjektams, N1-N3 kateg. iki 16 tonų (įskaitytinai) bendrosios masės transporto priemonėmis 400-1200 - - policija
148-05 Važiavimas neturint mokesčio sumokėjimą patvirtinančio dokumento 300-500 - - policija
160 Savavališkas kasinėjimas bendro naudojimo zonoje 100-2000 - - policija
160¹ Gatvių, jų statinių, įrenginių sugadinimas 200-500 - - policija
160²-01 Darbų gatvėse vykdymas, reklamų arčiau kaip 30 m nuo gatvės įrengimas, nesuderinus su policija 500-1000 - - policija
160²-02 Eismo org. projektų, techninių priemonių įrengimas, masinių ir sporto reng. gatvėse organizavimas, nesuderinus su policija 100-500 - - policija
160²-03 Taisyklių, reikalaujančių prižiūrėti gatves, nevykdymas 50-200 - - policija

 

Paskutinį kartą atnaujinta: 2009-07-17

autoklubas.lt primena, jog nėra oficialus šaltinis todėl neatsako už informacijos tikrumą ir pasekmes susijusias su ja.
Written by :
auto klubas
 

Renginiai

<<  Gruo 2016  >>
 Pi  An  Tr  Ke  Pe  Še  Se 
     1  2  3  4
  5  6  7  8  91011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Forumo naujienos

Automobilis jums?